Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vilken verkan har brexit på ditt företag och dina avtal?

Den 29 mars 2019 utträder Storbritannien ur EU. För många svenska företag med affärer i Storbritannien kommer detta innebära stora utmaningar, bland annat avseende nu gällande avtal med brittiska företag. Allra helst som vi ännu inte…