Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Jag tror att mina barn far illa hos sin pappa – kan jag hindra dem från att bo hos honom

Lagen säger att föräldrarna får avtala om barnens boende. Avtalet skall gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Om ni inte blir sams om ett avtal, så kan ni båda gå till domstolen som måste fatta ett beslut om…

Vad innebär samarbetssamtal

Vad innebär samarbetssamtal? Samarbetssamtal är samtal mellan två föräldrar som har svårigheter att komma överens i frågor som rör barnen. Föräldrar som önskar gå på samarbetssamtal kan ansöka om det hos Familjerätten. Föreligger…