Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Därför får du inte halva marknadsvärdet av fastigheten vid en bodelning!

Vid en bodelning med anledning av separation mellan sambor eller gifta tror många att den som flyttar ut från den gemensamma bostaden ska bli utköpt för halva fastighetens marknadsvärde, men så är inte fallet. Det är sant att den…

Bodelning mellan sambor

Lagens definition av sambor är att det är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, utan att de är gifta (varken med varandra eller någon annan). Ibland används uttrycket att sambor…

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan

När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad ska en bodelning göras. En bodelning är ett avtal vilket innebär att ni komma överens om hur tillgångarna ska delas upp emellan er. Om ni inte har ett äktenskapsförord har vardera…

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan

Kommer ni inte överens om bodelningen efter skilsmässan kan ni båda eller en av er ansöka om att få en bodelningsförättare förordnad av domstolen. När domstolen förordnat en bodelningsförättare ska denne i första hand försöka…
,

Vad händer om vi inte kan komma överens om hur vi ska dela på våra tillgångar efter skilsmässan

Den som äger en viss tillgång har rätt att få den på sin lott i bodelningen. För det fall ni äger vissa tillgångar tillsammans och inte kan komma överens om vem som ska få dem kommer de tillskiftas er båda varefter ni äger dem med…
,

Bodelning

När man inte längre kan leva ihop då ska man dela upp de saker som finns i boet. Detta är inte helt lätt och dessutom är det olika regler för gifta respektive sambor. Gifta Som gifta delar man som huvudregel lika på allt som finns…