Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Hur kommer jag ifrån ett dåligt avtal?

Grundregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas, eller som du bäddar får du ligga. Det finns dock undantag. Men vi kan börja med vad som typiskt sett inte utgör ett sådant undantag: en dålig affär. Om du har missbedömt priset…
, ,

Så undviker du att hamna i tvist med din hantverkare

Ofta bottnar tvister mellan beställaren – konsumenten – och entreprenören – hantverkaren om att priset för det utförda arbetet blev högre än vad som avtalats, att och att det avtalade arbetet tar längre tid att utföra än vad man…

Varför är kompanjonsavtal så viktiga?

Ett kompanjonsavtal är en övergripande benämning på ett avtal som ingås mellan ägarna av ett företag. Beroende på företagsform finns det även andra benämningar på kompanjonsavtal, ex. ett aktieägaravtal eller konsortialavtal (ingås…