Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad är preskriptionstiden för sexualbrott

1. Allmänt om åtalspreskription Reglerna om åtalspreskription eller "bortfallande av påföljd" finns i kapitel 35 1-6 §§ i brottsbalken. Den som inte har häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom preskriptionstiden ska…