Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

OM FALLET MED DEN BRYSKE UNDERSKÖTERSKAN

Hur mycket krävs för att en arbetsgivare ska kunna avskeda en arbetstagare? En undersköterska var anställd på ett äldreboende i en stad i västra Sverige. Hon arbetade på en avdelning för vård i livets slutskede, så kallad palliativ…