Inlägg

Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Om rätten till nödvärn

I vilka situationer har man rätt att använda våld för att försvara sig? Rätt till nödvärn och därmed våldsanvändning föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, den som…