SVARA PÅ EN FRÅGA

Kan barnen kräva en omedelbar försäljning av det gemensamma huset när den sista maken dör?

Vi är två olika barnkullar och våra respektive föräldrar ägde ett hus tillsammans, där den överlevande maken fick bo kvar till sin egen död. Hon dog den för några veckor sedan och bouppteckningen har ännu inte skett.

Några barn vill behålla huset över sommaren för att ta vara på allt som blivit kvar, medan andra vill låta huset gå till försäljning omedelbart. Vilka rättigheter har de barn som vill vänta tre månader innan huset läggs ut till försäljning? Kan de hävda att de behöver tid för att ta avsked från huset och ta hand om det som efterlämnats från respektive förälder (mycket av lösöret finns kvar även från den förälder som dog tidigare)? Kan man lägga ut ett hus till försäljning innan bouppteckningen är registrerad? Hur gör man om det uppstår en tvist?