1. Bolag eller enskild näringsverksamhet?
    1. Det finns många olika typer av bolag, viktigast är aktiebolaget som ger dig som ägare skydd mot att bli personligt ansvarig för bolagets skulder.
    2. Enskild näringsverksamhet innebär att dina egna pengar kan tas i anspråk för att betala verksamhetens skulder. Det finns ingen skiljelinje mellan dig och bolaget. Tänk också på att alla skulder finns kvar efter en konkurs. Fördelen är att det är enkelt att starta verksamheten och enkelt att avveckla. Om verksamheten är mindre och enbart ska pågå under några år så kan detta vara att föredra.
  2. Anlita en bokföringskonsult så att du kan fokusera din energi på att göra det du är bra på, din kärnverksamhet.