Ditt Lexiqon!

På Lexiqon.se kan du som advokat eller jurist marknadsföra din kompetens genom att skriva intressanta juridiska inlägg eller besvara vanliga juridiska frågor från vanliga människor. Om du skriver bra svar på vanliga frågor kommer ditt innehåll att vara attraktivt och värdefullt för samma människor som till vardags är din målgrupp. De kommer att hitta dig när de behöver juridiskt stöd, helt enkelt.

Våra frågor är en tillgång för dig

Frågorna vi lägger här baseras på frågor vi fått in till Lexiqon av personer som har ett juridiskt behov. Därigenom är de en tillgång för dig. Besvarar du frågorna på ett bra sätt kommer du att synas på ett aktuellt och träffsäkert sätt. Inte minst för att människor ofta har liknande behov.

Arbetsrätt

 1. Kan jag få sparken om jag rökt hasch på min fritid?
 2. Har min arbetsgivare rätt att läsa min e-post?
 3. Kan jag tvingas att flytta min tjänst till en annan stad?
 4. Vad krävs för att säga upp någon på grund av inkompetens?
 5. Hur lång kan en visstidsanställning vara?
 6. Kan jag bli av med jobbet om jag inleder en relation med min kollega?
 7. Kan min chef stoppa mig från att twittra?
 8. Mitt förra jobb vägrar betala ut semesterersättning – vad kan jag göra?
 9. Jag blir utsatt för sexuella trakasserier av min chef, vem ska jag vända mig till?
 10. Inte samma löneutveckling som kollegorna – kan det vara diskriminering?
 11. Kan min arbetsgivare förbjuda mig att driva konkurrerande verksamhet om jag säger upp mig?
 12. Är det tillåtet för en arbetsgivare att läsa sina anställdas mejl?
 13. Hur länge får man vara timanställd innan arbetsgivaren måste erbjuda fast anställning?
 14. Får jag driva ett eget företag vid sidan av min anställning?
 15. Jag har råkat förstöra en dyrbar maskin på jobbet – ska jag eller arbetsgivaren ersätta skadan?
 16. Kan jag nekas en anställning på grund av min piercing i ansiktet?
 17. Har min arbetsgivare rätt att flytta min tjänst till ett kontor i en angränsande kommun?
 18. Chefen hotar om uppsägning – kan jag bli av med jobbet för att jag arbetar för långsamt?
 19. Har jag rätt till semester för tid jag varit föräldraledig?
 20. Vilka regler gäller för uppsägning av provanställning?
 21. Är ett muntligt löfte om anställning juridiskt bindande?
 22. När börjar en anställnings uppsägningstid att räknas?
 23. Kan jag ställa upp en anställd som ständigt är ”sjuk”?
 24. Har jag rätt till tjänsteledighet för att prova en annan tjänst?

Bekräfta

 • Bekräfta att du vill prova klientrekommendationer på Lexiqon.

  När du har bekräftat kommer vi att kontakta dig för att starta tjänsten.