Ditt Lexiqon!

På Lexiqon.se kan du som advokat eller jurist marknadsföra din kompetens genom att skriva intressanta juridiska inlägg eller besvara vanliga juridiska frågor från vanliga människor. Om du skriver bra svar på vanliga frågor kommer ditt innehåll att vara attraktivt och värdefullt för samma människor som till vardags är din målgrupp. De kommer att hitta dig när de behöver juridiskt stöd, helt enkelt.

Våra frågor är en tillgång för dig

Frågorna vi lägger här baseras på frågor vi fått in till Lexiqon av personer som har ett juridiskt behov. Därigenom är de en tillgång för dig. Besvarar du frågorna på ett bra sätt kommer du att synas på ett aktuellt och träffsäkert sätt. Inte minst för att människor ofta har liknande behov.

Arbetsrätt

  1. Har min arbetsgivare rätt att läsa min e-post?
  2. Jag är utsatt för sexuella trakasserier av min chef, vem ska jag vända mig till?

  3. Vad krävs för att säga upp någon på grund av inkompetens?

  4. Kan jag säga upp en som ständigt är ”sjuk”?

  5. Mitt förra jobb vägrar betala ut semesterersättning – vad kan jag göra?

Bekräfta

  • Bekräfta att du vill prova klientrekommendationer på Lexiqon.

    När du har bekräftat kommer vi att kontakta dig för att starta tjänsten.