Om du och din partner vill skiljas så måste ni ansöka om skilsmässa vid en tingsrätt. Ni kan antingen ge in en gemensam ansökan om ni är överens om att ni vill skiljas eller så kan en av er ge in en egen ansökan. Om ni har ett gemensamt barn eller om en av er har ett barn som är under 16 år, löper det en betänketid på sex månader. Detta innebär att skilsmässan inte kan gå igenom under dessa sex månader och det ger er därmed sex månaders extra tid att tänka igenom beslutet att skiljas. Skulle ni ändra er under betänketiden så kan ni dra tillbaka er ansökan om skilsmässa. 

När betänketiden på sex månader har löpt ut är ni inte per automatik skilda. Det krävs nämligen att ni skickar in en begäran om fullföljd och bekräftar att ni önskar att skilsmässan ska genomföras. Begäran om fullföljd kan lämnas in senast sex månader efter att betänketiden har löpt ut. Även detta kan ni göra gemensamt eller var och en för sig. Om ingen av er skickar in en begäran om fullföljd sex månader efter att betänketiden har löpt ut så kommer ansökan om skilsmässa att dras tillbaka och äktenskapet kvarstå.