Under pandemin har Skatteverket varit generösa med att bevilja betalningsanstånd. Det har räddat många företag men har skapat risker för många företagare. Det här inlägget riktar sig till dig som driver aktiebolag som har skatteskulder.

När blir jag personligt betalningsansvarig?

En företrädare (vanligtvis en styrelseledamot) vars företag inte betalar skatter eller avgifter senast på förfallodagen får vanligtvis betala skatterna och avgifterna ur egen ficka.

Företrädaren måste dock inse eller borde ha insett att fortsatt drift av bolaget medför en påtaglig risk för att bolaget inte kommer att kunna betala skatterna på förfallodagen. Tröskeln för att göras personligt betalningsansvarig är inte särskilt hög.

För att undvika personligt ansvar krävs att företrädaren senast på förfallodagen avvecklar bolagets verksamhet. Detta kan ske genom konkurs, företagsrekonstruktion eller likvidation. Det vanligaste är att bolaget försätts i konkurs genom en ansökan av bolaget. Om detta görs senast på förfallodagen för skatten eller avgiften blir du inte personligt betalningsansvarig.

 

Vad gäller för anstånden?

Viktigt att bära med sig är att anstånd måste ges innan förfallodagen. Anstånd som ges efter den ursprungliga förfallodagen medför fortsatt risk för personligt betalningsansvar. Om avveckling av bolaget sker efter förfallodagen är det troligt att du får betala skatterna och avgifterna själv. Därför är det viktigt att du ser till att avvecklingen av verksamheten påbörjas.

 

Hur ska jag rädda verksamheten? 

Det finns flera sätt att rädda en verksamhet.

Det har blivit allt vanligare med företagsrekonstruktion vilket något förenklat innebär att gamla skulder skrivs ner och att bolaget ges viss kortare tid för att komma på fötter igen. En grundtes för företagsrekonstruktion är att det finns en sund kärna i verksamheten som genererar vinst.

Ett annat sätt är att försätta bolaget i konkurs och att köpa verksamheten från konkursboet genom en så kallad inkråmsöverlåtelse.