Kan jag få skadestånd om jag varit häktad och frikänns?

Om du har varit frihetsberövad, dvs. anhållen och/eller häktad och blir frikänd har du rätt till ersättning från staten. Detsamma gäller om förundersökningen läggs ned och åtal inte väcks. Frihetsberövandet måste ha pågått i minst 24 timmar för att du ska få skadestånd.

Vad kan jag få ersättning för?

Du har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, lidande, utgifter och intrång i näringsverksamhet.

Hur begär jag ersättning?

Ansökan om ersättning ska göras skriftligen till Justitiekanslern (JK). Om du begär ersättning måste du själv lägga fram den utredning och de bevis som krävs för att JK ska kunna bedöma den skada du drabbats av när du frihetsberövats.

Hur mycket kan jag få i ersättning för lidande?

I normalfallet är du berättigad till 30 000 kr i ersättning för lidande den första månaden. För varje ytterligare månad fram till den sjätte månaden får du 20 000 kr i ersättning. Från och med sjunde månaden utgår 15 000 kr i ersättning.

Enligt praxis kan vissa omständigheter innebära att du som skadelidande är berättigad till förhöjd ersättning, exempelvis om brottsmisstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott eller om du som varit misstänkt har varit mellan 15–18 år när frihetsberövandet pågått.