Lexiqon genererade nya kontakter direkt

Efter att advokaten Natalie Kojadinovic skrev ett inlägg på Lexiqon har flera advokater hänvisat potentiella klienter till henne i frågor som inlägget gällde. Lexiqon genererade nya kontakter direkt.

“Lexiqon är ett jättebra sätt att marknadsföra sig på och nå ut till potentiella klienter och andra advokater”

Registrera dig på Lexiqon idag!

På Lexiqon erbjuds advokater och biträdande jurister på advokatfirmor att komma i kontakt med de kunder som gör sökningar på Internet om sina juridiska problem. Genom att publicera relevanta svar på vanliga frågor kan du hjälpa framtida klienter att hitta direkt till dig.

Det är gratis att medverka på Lexiqon. Den som vill publicera svar på Lexiqon måste vara advokat eller biträdande jurist på en advokatfirma.