Är du advokat eller biträdande jurist och vill utveckla ditt personliga varumärke?

För alla problem eller nya situationer som en människa ställs inför idag, inleds sökandet efter svar på Internet. Det kan vara ett kliande eksem, en vattenläcka i källaren eller bilen som ska köpas. Givetvis gäller samma sak för juridiska problem eller när en advokat behöver anlitas.

Registrera dig på Lexiqon idag!

På Lexiqon erbjuds advokater och biträdande jurister på advokatfirmor att komma i kontakt med de kunder som gör sökningar på Internet om sina juridiska problem. Genom att publicera relevanta svar på vanliga frågor kan du hjälpa framtida klienter att hitta direkt till dig.

Det är gratis att medverka på Lexiqon. Den som vill publicera svar på Lexiqon måste vara advokat eller biträdande jurist på en advokatfirma.