Preskriptionstid för brott

Att ett brott preskriberas innebär att det gått så lång tid att den brottslige inte längre kan åtalas för brottet. Längden på preskriptionstiden är olika för olika brott. Preskriptionstiden beror på vilket maxstraff brottet i fråga har. Preskriptionstiden är:

  • två år, om maxstraffet för brottet är högst ett års fängelse,
  • fem år, om maxstraffet för brottet är högst två års fängelse,
  • tio år, om maxstraffet för brottet är högst åtta års fängelse,
  • femton år, om maxstraffet för brottet är fängelse på viss tid över åtta år,
  • tjugofem år, för brott som kan ge fängelse på livstid.

Brotten mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten, terroristbrott och försök till dessa brott, har dock ingen preskriptionstid, om inte den brottslige var under tjugoett år när brottet begicks.

Torben Setterlund

Torben Setterlund är advokat och är specialiserad på brottmål. Torben Setterlund arbetar enbart med brottmål, huvudsakligen som försvarare. Torben Setterlund har varit försvarare i alla typer av brottmål, gällande allt från mord, grova rån och grova narkotikabrott till rattfyllerier och ringa stölder. Torben Setterlund driver Advokatfirman Torben Setterlund som har kontor i Sollentuna och i Stockholm (Kungsholmen). Torben Setterlund är huvudsakligen verksam inom Stockholmsområdet med omnejd, men åtar sig uppdrag i hela landet.