Du kan ta kontakt med Försäkringskassan. Om pappan inte betalar och inte vill medverka till att få till ett avtal om underhållsbidrag genom samarbetssamtal hos Försäkringskassan kan du ansöka om underhållsstöd. Då får du pengar av Försäkringskassan och Försäkringskassan kräver pengar av pappan. Det finns också en möjlighet till att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Här nedanför kan du läsa mer om underhållsbidrag (det pappan betalar) och underhållsstöd (det som Försäkringskassan betalar ut istället för underhållsbidrag).

Rätt till underhåll

Om barnet bor hos den ena föräldern har den föräldern rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern. Man behöver inte ha ensam vårdnad, det räcker med att barnet bor hos en och inte hos den andra föräldern. Det bästa är att föräldrarna kommer överens om ett underhållsbidrag och att det skrivs ned i ett avtal som båda signerar.
Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Belopp som föräldrar kommer överens om i ett avtal eller som fastställs i en dom höjs i takt med prisutvecklingen i samhället, vilket i regel leder till en höjning med en procent varje år.
Den förälder som inte bor med barnet är skyldig att betala underhåll fram till att barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter sin 18-årsdag kan föräldern vara skyldig att betala underhåll i några år till, längst till barnet fyllt 21 år.

Vid samarbetssvårigheter

Kommunen erbjuder gratis samtal med föräldrar som inte kan komma överens om underhållsbidrag och andra frågor rörande barnets vårdnad, umgänge och boende. Detta kräver att båda skriver under en ansökan till familjerätten.

Underhållsstöd

Om föräldrarna inte kan komma överens och den ena föräldern vägrar betala kan man ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Beroende på barnets ålder betalar Försäkringskassan ut underhållsstöd med en summa mellan 1573 kronor och 2073 kronor per barn.
Det gäller även om ena föräldern av ekonomiska skäl inte har möjlighet att betala. Om underhållsstöd betalas ut till den ena föräldern tvingas den andra föräldern betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.
När föräldern som inte bor med barnet har betalat in rätt belopp i rätt tid till Försäkringskassan under minst sex månader uppmanar Försäkringskassan föräldrarna att komma överens och fortsätta utan Försäkringskassans hjälp. Om man är rädd för att den andra föräldern ska hota föräldern eller barnet kan Försäkringskassan göra ett undantag och fortsätta betala ut underhållsstöd. Om föräldrarna kommer överens men den ena föräldern inte kan betala hela beloppet kan Försäkringskassan börja betala mellanskillnaden istället, alltså skillnaden mellan det totala underhållet som föräldern ska betala och det belopp föräldern har råd att betala.

Vid tvist

Om en av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan till domstolen kan domstolen fastställa underhållet i en dom. Frågan om underhåll kan också väckas i samband med en annan tvist. Till exempel vid en tvist om vårdnad eller boende. Då undviks i regel ytterligare kostnader för underhållstvisten utöver kostnaderna för den pågående processen.