Vad innebär oskuldspresumtionen?

Oskuldspresumtionen, även kallad oskyldighetspresumtionen, är en mänsklig rättighet och en grundläggande rättsstatlig princip.

Oskuldspresumtionen innebär att den som misstänks för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess att en domstol har fastställt hans eller hennes skuld.

Oskuldspresumtionen är stadgad i Europakonventionen, artikel 6.2, och gäller därmed som svensk lag.

Oskuldspresumtionen innebär i praktiken att åklagaren har hela bevisbördan, det vill säga att det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkte personen har begått det brott som åklagaren påstår. Till dess ska den misstänkte personen betraktas som oskyldig.

Oskuldspresumtionen innebär att varken polis eller åklagare eller domstol får behandla en person som endast är misstänkt som om denne vore skyldig.

Torben Setterlund

Torben Setterlund är advokat och är specialiserad på brottmål. Torben Setterlund arbetar enbart med brottmål, huvudsakligen som försvarare. Torben Setterlund har varit försvarare i alla typer av brottmål, gällande allt från mord, grova rån och grova narkotikabrott till rattfyllerier och ringa stölder. Torben Setterlund driver Advokatfirman Torben Setterlund som har kontor i Sollentuna och i Stockholm (Kungsholmen). Torben Setterlund är huvudsakligen verksam inom Stockholmsområdet med omnejd, men åtar sig uppdrag i hela landet.