De är kollektiva ägare, vilket innebär att de är beroende av varandra om de vill sälja, eller använda boken i några kommersiella sammanhang. Detta är anledningen till att det första de bör författa är ett avtal som specificerar vad de ska göra med verket, vad de ska göra om de inte är ense samt vem eller vilka som ska ha eventuella intäkter från verket m.m. För det vore otroligt tråkigt om ett samförfattat epos inte kan användas för att någon av författarna sätter sig på tvären.

Om författarna inte kan eller vill komma överens om användning av verket kanske en eller flera av författarna vill bryta loss sina respektive bidrag till manuset. I många fall kanske detta skulle bli svårt eller omöjligt. Men låt säga att en person har skrivit huvuddelen av ett manus själv, medan en annan person har skrivit ett kapitel. Om dessa blir oense om användningen av manuset kanske det inte är helt orimligt att personen som har skrivit lejonparten av manuset skriver om kapitlet i fråga så att det sedan i all väsentlighet inte är likt det ursprungliga kapitlet.