Polisen har inte rätt att kräva att du legitimerar dig helt utan anledning. De har däremot rätt att begära att du legitimerar dig om de misstänker dig för brott. Polisen måste dock ha särskild anledning att anta att du begått brott för att de ska ha rätt att kräva att du legitimerar dig. Skulle de ha särskild anledning att anta att du begått brott och du trots detta inte vill legitimera dig har de rätt att omhänderta dig för identifiering. Detta regleras i polislagen (14 §).