Om Du som uthyrare inte får betalt och den som hyr inte vill flytta, kommer frågan om vräkning upp. Reglerna runt detta regleras i hyreslagen. Denna lag omfattar även hela hus som hyrs ut och det som hyrs ut kallas lägenhet, oavsett om det är hus eller lägenhet.

Om Du vill bli av med hyresgästen ska Du förverka hyresrätten, d.v.s. få hyresavtalet att sluta gälla. En situation som leder till att hyresavtalet förverkas är att hyresgästen dröjer mer än 1 vecka med att betala hyran, räknat från hyrans förfallodatum.

Du som hyresvärd får Du omedelbart, skriftligen, förverka avtalet, men Du ska formellt påminna hyresgästen om att hyra inte är betald. Vi rekommenderar att detta sker med rekommenderat brev som skickas till hyresgästens adress. Brevet ska innehålla en mening om att hyresgästen kan få tillbaka hyresavtalet (återvinning) om hyran betalas inom en treveckorsfrist. Det måste även skickas ett meddelande om uppsägningen till socialnämnden.

Betalas inte hyra inom den här treveckorsfristen (räknas från dagen då hyresgästen fick del av det rekommenderade brevet) ska Du vänta ytterligare 2 dagar, därefter kan Du avhysa Din hyresgäst. Flyttar denne inte frivilligt vänder Du Dig till Kronofogdemyndigheten och ansöker om avhysning. Kronofogden tar en ansökningsavgift för detta. I Ditt brev till kronofogden ska Du berätta vilka månader Du inte har fått hyra för och Du ska skicka en kopia av den påminnelse med information om återvinning som Du tidigare skickat till hyresgästen. Du ska också informera om när underrättelse till socialen gjorts.