,

När har jag rätt till ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är ett ombud, oftast en advokat, som utses av domstolen för den som har utsatts för brott. Du har rätt till ett målsägandebiträde om du har utsatts för sexualbrott men även vid andra brott som till exempel misshandel, rån, olaga hot, olaga frihetsberövanden eller andra brott som kan ge fängelse för den som har begått brottet. Ett krav är att det inte ska vara uppenbart att du inte behöver ett målsägandebiträde. Om du har rätt till ett målsägandebiträde bör en sådan utses redan under förundersökningen. Du har möjlighet att framställa önskemål till polisen om vem som ska utses.

Joel Apitzsch

Joel Apitzsch är delägare och VD på Advokatfirman Guide i Stockholm. Joel Apitzsch arbetar uteslutande med brottmål och åtar sig uppdrag i hela landet som privat eller offentlig försvarare och som målsägandebiträde.