Om du har fått avslag på din asylansökan så kan du i vissa fall få stanna i Sverige och ansöka om ett arbetstillstånd istället. I vanliga fall måste du ansöka om ett arbetstillstånd innan du reser in i Sverige, dvs. du måste lämna in en ansökan från utlandet, vänta på beslutet och sedan resa in i Sverige. Som asylsökande kan du dock ansöka om arbetstillstånd utan att behöva lämna Sverige. För att kunna ansöka om ett arbetstillstånd krävs det dock att du redan har ett arbete och uppfyller följande krav.

  • Du måste lämna in din ansökan om arbetstillstånd senast 14 dagar efter det att beslutet på din asylansökan har vunnit laga kraft, dvs. 14 dagar efter det att du inte längre kan överklaga beslutet.
  • Du måste ha ett pass.
  • Du måste ha haft AT-UND under tiden du varit asylsökande. AT-UND innebär att du blivit undantagen från skyldigheten att ha ett arbetstillstånd och därmed kunnat jobba under tiden din asylansökan behandlats. Om du har AT-UND eller inte framgår av ditt LMA-kort.
  • När du ger in ansökan om arbetstillstånd så måste du kunna visa att du har jobbat de senaste fyra månaderna.
  • Du måste också visa att du kommer att jobba på samma arbetsplats minst 12 månader till.
  • Dina anställningsvillkor måste vara på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är vanligt inom den branschen eller yrket i Sverige.
  • Du måste också ha kollektivavtalsenlig lön och din lön måste vara minst 13 000 kr.

Uppfyller du ovanstående villkor så kan du få ett uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Är du i Sverige med din familj får även de uppehållstillstånd.  Tillståndet kommer att gälla för lika lång tid som din anställning är, dock längst två år. Därefter kan du ansöka om att förlänga ditt tillstånd och få uppehållstillstånd för ytterligare två år. Efter sammanlagt fyra år kan du ansöka om permanent uppehållstillstånd.