Förutom alla känslomässiga besvär som uppkommer i samband med en skilsmässa så finns även en hel del praktiska, ekonomiska och juridiska saker och frågor att beakta och ta uti med. Har man underåriga barn finns det än mer att tänka på för att på bästa sätt undvika att barnen hamnar i kläm.

För att göra separationen så smidig som möjligt utifrån allt och allas perspektiv är det bra om man tar reda på så mycket information som möjligt. Även om separationen skulle vara ett ömsesidigt beslut blir det en helomvändning i ditt liv och då är det viktigt att du kan fokusera och lägga ned energi på det som betyder mest för just dig.

Ansökan om äktenskapsskillnad görs till tingsrätten och för det fall ni har barn boende hos er under 16 år kommer tingsrätten besluta om s.k. betänketid. Betänketid beslutas även om den ena maken bestrider ansökan. Det innebär dock inte att ni inte kan påbörja uppdelningen av de gemensamma tillgångarna och skulderna dvs en bodelning. Viktigt att notera är att man som makar fortfarande äger sina egna saker men den andre maken har sk. giforätt i värdet av din ”sak” förutsatt att saken inte utgör enskild egendom vilket kräver att det finns ett förordnade därom i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

Även om ni är överens kring hur bodelningen ska se ut är det viktigt att det ändock upprättas ett bodelningsavtal för att slutgiltigt avsluta era ekonomiska mellanhavanden och se till att vardera parten kan gå vidare i livet. Kan man inte komma överens är det bra om ni var och en vänder sig till ett eget juridiskt ombud för att få reda på vilka lagar och rättigheter som just du har inom ramen för er separation.

Kommer man i tvist om hur bodelningen ska se ut finns möjlighet att ansöka om en s.k. bodelningsförrättare hos tingsrätten. Det förfarandet tar ofta lång tid och kostar mycket pengar. I handläggningen hos en bodelningsförrättare bör du även ha ett eget juridiskt ombud eftersom bodelningsförrättaren inte äger rätt att framställa just de yrkanden som är mest förmånliga för dig. För det fall man inte heller kommer överens hos bodelningsförrättaren meddelar denne ett tvångsbeslut som sedan kan överklagas till tingsrätten. Det är viktigt att saker och ting blir rätt och enligt lagen men försök att undvika att onödiga principer och småsaker tar över. Att ha rätt är många gånger inte alls detsamma som att få rätt. Ytterligare en sak som underlättar är om du vet hur era respektive ekonomiska förhållanden ser ut, dvs håll dig kontinuerligt uppdaterad i allt från månatliga betalningar av räkningar, varandras pensioner, sparanden samt bolagsengagemang. Det lönar sig i längden och förenklar en kommande bodelning.

När det gäller det som man håller allra kärast, barnen är det också bra om man träffar någon form av skriftlig överenskommelse avseende fördelning av boende, storhelger och skollov, och hur ni bäst ska kommunicera med varandra i frågor kring barnen. Detta för att undvika missförstånd och onödiga konflikter. Kom ihåg att hålla barnen utanför så mycket som möjligt. Barn är som oftast lojala med sina båda föräldrar och vill inte samt ska inte behöva välja vilken förälder som är bäst eller har rätt. Ta i första hand hjälp av familjerätten i din hemkommun. Det är gratis men kräver att man kommer överens. Är ni inte överens kan man alltid vända sig till en advokat var dock noga med att välja en advokat som arbetar med just familjerätt och vårdnadsmål i huvudsak. Som advokat kan man inte behärska alla juridiska rättsområden på bästa sätt dvs var kräsen med ditt val. Att företrädas att rätt ombud innebär som oftast skillnad för att få bästa framgång i målet. Det är även viktigt att få en advokat som arbetar utifrån dina intressen och inte agerar i egen sak och för tvistens dvs pengarnas skull. Utgångspunkten inom svensk rätt i sk. vårdnadsmål är barnets bästa och med det innebär som huvudregel att föräldrar ska ha gemensam vårdnad och att barnen ska ges rätt till att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Upplösning av den gemensamma vårdnaden görs sällan och endast då barnet riskerar att fara illa av föräldrarnas samarbetssvårigheter, missbruk, våld m.m.