Köp eller försäljning av en fastighet är för många den största affären i livet. Inte sällan uppstår tyvärr tvist om vem som skall svara för fel som upptäcks efter köpet. Köparen har en långtgående undersökningsplikt, men om felet varit dolt kan säljaren vara ansvarig. Ibland gör mäklaren eller besiktningsmannen fel och kan vara ersättningsskyldig. Om du upptäcker nya fel bör du kontakta en advokat för att få hjälp med att göra en bedömning av hur du ska gå vidare med ärendet.