Förutsatt att bostaden är er gemensamma bostad som ni bor i tillsammans, har du inte rätt att utestänga din man från bostaden genom att byta lås. Att byta lås till er gemensamma bostad kan medföra en avsevärd svårighet för din man att disponera bostaden på samma sätt som tidigare. Medför bytet en sådan besittningskränkning, kan det anses vara ett brottsligt agerande från din sida – egenmäktigt förfarande. Bestämmelsen om egenmäktigt förfarande hittar du i 8 kap 8 § Brottsbalken.

Om ni skiljer er, ska en bodelning göras. Det finns dock ingen tidsfrist inom vilken bodelning ska ske. En bodelning kan ta lång tid om ni inte är överens. Det är den av er som genom bodelning fått rätt till bostaden, som då har rätt att tex. byta lås. En domstol kan dock besluta att en av er ska tillerkännas kvarsittanderätt till bostaden fram till dess bodelning skett. Kvarsittanderätt ges till den av er som anses ha bäst behov av bostaden. Ansökan om kvarsittanderätt görs hos tingsrätten.