Undersök först hos kommunen om poolbygget är sådant att det kräver bygglov. Det kan behövas om du planerar att bygga altan, plank eller ett större poolskydd i anslutning till poolen. Om du schaktar eller fyller ut kan det också behövas marklov. Om du behöver bygglov/marklov kan byggnadsnämnden be grannarna om synpunkter på din ansökan. Även om poolbygget inte kräver bygglov kan du behöva grannarnas godkännande om du bygger närmare än 4,5 meter från gränsen.

Tänk också på det finns regler om säkerhet runt pooler och att om du kan behöva göra en anmälan om du planerar att släppa ut poolvatten till kommunalt avlopp.