Ja, utgångspunkten är att din man måste lämna Sverige för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Han måste även vänta till dess att hans ansökan blir godkänd innan han reser tillbaka till Sverige.
För att din man inte ska behöva åka tillbaka till Irak måste han uppfylla två krav. För det första måste din man visa att han har en stark anknytning till dig. Det kan han göra genom ett äktenskapsbevis. Det andra kravet är att din man måste att det inte är skäligt att han återvänder till Irak för att ge in sin ansökan där. Här finns det ett flertal olika exempel på när en sådan situation kan anses vara uppfylld.
Det kan handla om situationer där man vid ett återvändande till hemlandet kommer att få det svårt att få utresetillstånd till Sverige utfärdat på grund av trakasserier från myndigheterna. Det kan också handla om situationer där ansökningsprocessen kommer att medföra stora kostnader. En annan situation kan vara att det inte finns någon svensk ambassad eller konsulat i hemlandet som handlägger den här typen av ansökningar och att det är alldeles för svårt att resa till något grannland för att ge in ansökan där.
Ifall ni har, eller väntar, barn tillsammans kan man även argumentera för att barnens utveckling kan ta skada av att din man inte kan vara närvarande under en lång period.
Det är viktigt att ha i åtanke att reglerna är utformade så att utgångspunkten är att din man måste åka tillbaka till Irak för att ge in en ansökan där. För att din man inte ska behöva åka tillbaka till Irak måste han kunna visa och argumentera för att det kommer att medföra allvarliga problem vid ett återvändande till Irak.