Det enkla svaret på frågan är ja – i Sverige finns vittnesplikt och är man kallad som vittne i en rättegång är man skyldig att inställa sig och avlägga vittnesmål. När man kallas in i rättssalen kommer man först att få avlägga en vittnesed som innebär att man är skyldig att tala sanning och inte undanhålla något man vet. Om man inte talar sanning eller om man medvetet undanhåller någon relevant omständighet när man avlagt eden riskerar man att åtalas för mened, vilket är ett allvarligt brott som vanligtvis leder till ett fängelsestraff.

Vad händer om jag ändå vägrar vittna?

Om man överhuvudtaget inte kommer till domstolen när man kallats som vittne är det vanliga att man får betala ett vite (liknande en bötessumma) samt att man blir kallad till ett nytt tillfälle längre fram. Inställer man sig inte då heller kan man få ett nytt vite och dessutom bli hämtad till tingsrätten av polisen.
Om man som vittne inställt sig i domstolen men vägrar att avlägga ed eller om man vägrar att, utan giltigt skäl, besvara en fråga man får kan rätten bestämma att man skall betala ett vite. Vägrar man ändå att svara kan rätten besluta att vittnet skall häktas för en tid om som längst tre månader.

Finns det fall då man inte behöver vittna?

Ja, det finns undantag från huvudregeln om vittnesplikt. Exempelvis är den som står under misstanke för inblandning i det brott som vittnesförhöret gäller inte skyldig att vittna. Den som är nära släkt med part i målet (t ex föräldrar till den som är åtalad) behöver heller inte vittna. Vissa yrkesgrupper som läkare, psykologer och advokater är heller inte, med vissa undantag, skyldiga att vittna om sådant som de fått reda på i tjänsten. Ett annat viktigt undantag från vittnesplikten är det som i USA brukar kallas att ”plead the fifth”, dvs att man inte är skyldig att berätta om en omständighet som avslöjar att vittnet självt eller vittnet närstående person har begått en brottslig eller vanärande handling.