Idag kunde man på Dagens industri läsa om Moderaternas (M) nya förslag om att begränsa rätten till ansökan om arbetstillstånd. Några viktiga punkter i förslaget är att dagens krav att en sökande ska tjäna minst 13 000 kronor före skatt ska ökas till hela 32 000 kronor. Förutom de ökade lönekraven vill Moderaterna dessutom slopa möjligheten för så kallade spårbyte, vilket innebär att den som får avslag på en asylansökan istället kan söka arbetstillstånd.

Jag förstår verkligen inte dessa förslag som framförts av Moderaterna. Om det finns människor i Sverige som kommit in på arbetsmarknaden, som har kommit in i samhället, som betalar skatt och gör rätt för sig, varför ska de inte ha möjlighet att söka arbetstillstånd i Sverige?

Moderaterna motiverar förslagen med bland annat att “Den arbetskraft som finns i Sverige måste, så långt det är möjligt, användas för att ta jobben här.” – dessa lågavlönade jobb finns, har alltid funnits och kommer fortsätta att finnas i Sverige oavsett arbetskraftsinvandringen. Det finns inget som hindrar svenskar från att söka dessa lågavlönade jobb. Det är en fri marknad.

Förklaring Moderaterna har att man vill förbjuda missbruk – varför inte istället sätta krav på arbetsgivarna, kontrollera dem i större utsträckning och bestraffa dem vid missbruk istället för de sökande? Att öka kravet till 32.000 kommer dessutom inte förhindra missbruk – det kommer endast omöjliggöra det för sökande med låglönejobb att få arbetstillstånd. Det är en konstig logik, att lösa problem genom att helt ta bort en möjlighet. Då undviker man bara problemet istället för att ta tag i det. Det är uppenbart att dessa förslag endast har ett syfte – att minska invandringen. Dessa förslag kommer inte enbart skada arbetstagarna, men även arbetsgivarna som anställt och lärt upp kunnig personal som istället för att få arbetstillstånd ska tvingas lämna Sverige och söka om arbetstillstånd därifrån. En ordning som ter sig vara högst ologisk!