En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst av en näringsidkare. Det kan vara allt från tröja i en klädbutik till en båt från ett företag som säljer båtar. Konsumentköplagen gäller inte vid köp av fastigheter, hus eller bostadsrätter. Som konsument har Du många rättigheter, och lagen är särskilt utformad för att ge ett starkt skydd då konsumenten ofta är en svagare part än säljaren. Om en privatperson köper en ny gräsklippare som går sönder efter två veckor blir skadan på köparens ekonomi troligen mycket större än skadan för säljaren när den får bekosta en reparation.

Vad gäller för att Du ska kunna få pengarna tillbaka om det Du köpt går sönder, eller om Du helt enkelt ångrar Dig? Om varan går sönder måste Du reklamera (klaga) till säljaren. I Sverige kan Du har upp till tre år på Dig, men vänta inte, för att vara säker på att få rätt ska Du klaga snarast efter det att Du upptäcker felet. Din reklamation kommer med största sannolikhet inte att godkännas om Du reklamerar ett par strumpor 5 månader efter det att Du köpt dem. Många klädbutiker har t.ex. 30 dagars returrätt som policy, men lagligen har Du upp till 3 år på Dig att upptäcka felet och reklamera detsamma.

Reklamation kan t.ex. ske genom att du går tillbaka till butiken där Du köpt varan med kvittot i handen, lämnar tillbaka varan och får tillbaka de pengar Du betalt för den eller låter butiken reparera den. Om Du till exempel köpt något på Internet kan Du kontakta säljaren på telefon eller e-mail, eller till och med brev. Vi rekommenderar ur bevissynpunkt alltid en skriftlig reklamation.

De första sex månaderna efter inköpsdagen presumerar (antar) man att felet på vara är ursprungligt, d.v.s. fanns när Du köpte varan. Det är säljaren som ska visa att felet tillkommit efter köp. Om det gått mer än 6 månader sen inköpet är det Du (konsumenten) som ska visa att felet fanns vid köpet/leveransen för att Du ska få rätt.

Vi rekommenderar därför att Du på något sätt dokumenterar varans tillstånd vid leverans. Om bordet Du köpt har en repa i skivan vid leverans kan Du ta ett fotografi med datumstämpel där skadan syns. Då kan Du visa att felet fanns vid leverans om det uppstår tvist.

Om varan är skadad och det inte är Du som skadat den, kan Du inom rimlig tid kräva följande:

  • Leverans av en ny, likadan eller likvärdig, felfri, vara; eller
  • Pengarna tillbaka, prisavdrag eller ersättning om Du rättar till felet själv; eller
  • Att säljaren själv rättar till felet

I vissa fall har Du som konsument även rätt till skadestånd. Detta förutsätter att Du lidit ekonomisk skada på grund av felet i varan. Om Du inte har betalat för varan på förhand eller i samband med att Du förvärvade den, har Du även rätt att låta bli att betala så mycket av varan som det beräknas kosta att åtgärda felet, tills säljaren har åtgärdat problemet. Tänk på att Du måste ge säljaren en chans att rätta till felet innan Du kräver pengarna tillbaka eller en ny vara.

Om Du och säljaren inte kommer överens kan Du anmäla säljaren till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Det gör du enklast via deras webbsida, www.arn.se. En jurist eller advokat hjälper Dig gärna i Dina kontakter med ARN, och att i övrigt tillvara ta Din rätt som konsument.

SHOPPINGTIPS: Något som många affärer ibland försöker kringgå i syfte att minska ekonomiska förluster är faktumet att Du alltid har rätt till pengarna tillbaka vid ett fel i en vara som Du köpt för riktiga pengar (detta gäller alltså inte om Du handlar med presentkort eller dylikt). Stå därför på Dig och acceptera inte ett tillgodokort i butiken (om du inte vill ha det, förstås) – presentkort eller tillgodokort är en inskränkning av Dina rättigheter som konsument!