,

Vad innebär LVU?

Då ett barn eller ungdom har vårdnadshavare som av någon anledning inte kan ge den unge den omsorg som denne behöver, eller om den unge skadar sig själv genom exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan det blir aktuellt med ett omhändertagande…
,

LVU FRÅN SOCIALTJÄNSTEN

Tvångsomhändertaganden från socialtjänsten Ett område som vi på advokatbyrån arbetar mycket med är när socialtjänsten tar hand om unga med tvång, utan att föräldrarna och barnet (eller någon av dem) håller med om det. Ett tvångsomhändertagande…
,

Får jag en advokat i LVU-mål?

Om det blir aktuellt att tvångsomhänderta en ung person för vård, kan den unge samt dennes vårdnadshavare få ett så kallat offentligt biträde som är en advokat eller en biträdande jurist. Det är domstolen som beviljar ett offentligt…
,

Min dotter är 18 år, kan hon få vård enligt LVU?

Den som har fyllt 18 men inte 20 år kan få vård enligt LVU i de så kallade beteendefallen om det är lämpligare än annan vård.
,

När kommer vård enligt LVU i fråga?

Vård enligt LVU kan komma i fråga när frivilliga lösningar inte är tillräckliga, och innebär att föräldrarnas rätt att bestämma över barnet begränsas. Det finns två huvudfall när vård enligt LVU kan bli aktuell: • när fysisk…
,

Vad betyder socialt nedbrytande beteende?

För att man ska kunna besluta om vård av barn och unga krävs förutom att vården inte kan ges på frivillig väg att det föreligger ett visst kvalificerat vårdbehov till följd av någon av de omständigheter som anges i Lagen om vård…
,

När upphör LVU placeringen av mitt barn?

När ett barn eller en ung person får vård med stöd av lagen om vård av unga (LVU) är det socialnämnden som beslutar när vården ska upphöra. Socialnämnden tittar då på om de omständigheter som föranledde vården från början finns…