Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Vad är lyte och hur ersätts det?

Den som råkat ut för en personskada ska ersättas enligt skadeståndsrättsliga regler som framgår av Skadeståndslagen och praxis. Av Skadeståndslagens 5 kapitel 1§ framgår att skadestånd till den som tillfogats personskada bl.a.…

Rätten till omprövning av skadeståndsrättslig ersättning

För personskador som inträffat efter 2001 finns en generell rätt till omprövning av ersättning för kostnader, inkomstförlust och ideell skada. Grunden för omprövningsrätten står i Skadeståndslagens 5 kapitel 5§ som stadgar att:…

Kan krav på skadestånd ärvas? Och hur beräknas i så fall ersättningen?

Vad händer om den som råkat ut för en personskada avlider innan han/hon fått någon ersättning från sitt försäkringsbolag. Denna fråga regleras i Skadeståndslagen 6 kap. 3§ som rör frågan om bortfall av rätten till ideellt skadestånd…

Om olyckan är framme - tre viktiga saker att tänka på om du är med om en trafikolycka

Vi kommer alla nästan dagligen i kontakt med trafiken. Vi kör våra egna bilar, är passagerare i någon annans bil, åker buss, cyklar eller är gångtrafikanter. Att ge sig ut i trafiken är alltid förenat med viss risk och tyvärr sker…

Vilka rättigheter har jag vid estetiska ingrepp och behandlingar?

Många vänder sig idag till privata kliniker för alltifrån mindre estetiska behandlingar såsom fillers, botox- och laserbehandlingar till mer omfattande kirurgiska ingrepp såsom ingrepp med implantat och plastikoperationer. Vilka rättigheter…
,

Reglering av personskada till följd av trafik utomlands

Många svenskar väljer att lämna Sverige under semestertider och åka på semester utomlands. Det är i samband med detta vanligt att man då kör bil eller något annat motordrivet fordon utanför Sveriges gränser. Det kan exempelvis vara…