Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Rättsfakta och rättsföljd

Rättsfakta (rekvisit) är de faktiska omständigheter som föreligger i fallet och som har juridisk relevans. Rättsföljd innefattar de konsekvenser som inträffar om vissa rättsfakta är uppfyllda. Om rättsfakta 1, 2 eller 3 och så…
, ,

Jag driver näringsverksamhet och är orolig att hamna på obestånd. Kan jag bli personligt ansvarig för mitt bolags skulder?

Ja, det finns ett antal fällor som kan medföra att man blir personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Den inledande frågan man måste ställa sig är vilken bolagsform som används. Bedrivs verksamheten som ”enskild firma”…
, ,

Måste min man åka tillbaka till Irak för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig

Ja, utgångspunkten är att din man måste lämna Sverige för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Han måste även vänta till dess att hans ansökan blir godkänd innan han reser tillbaka till Sverige. För…
, ,

Vilka rättigheter har jag som brottsoffer?

Om du har utsatts för ett allvarligt brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Du har också rätt att själv välja den advokat eller jurist som du vill ska biträda dig. Ett målsägandebiträde fungerar som ett stöd under…

Vilka behov fyller en god man?

Om en anhörig, på grund av sjukdom eller ålder, börjar få svårt att tillvarata sina egna intressen kan hen få en god man förordnad. Det kan vara en familjemedlem men ibland måste en oberoende person utses. I fall där det inte anses…
, ,

Vem får hunden?

Hundar är för många av oss nära vänner och familjemedlemmar, men juridiskt klassificeras hundar och andra djur som lös egendom. I vardagslivet spelar inte det här någon större roll, det kan dock få stor betydelse om man har haft hunden…

Vad är det för skillnad mellan advokat och jurist?

Advokattiteln är i Sverige skyddad i lag, något som en juristtiteln inte är. Det betyder att enbart den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. De krav som uppställs för att bli advokat är höga. Den som vill…
,

Framtidsfullmakt

Reglerna för framtidsfullmakt infördes den 1 juli 2017. Tanken med en framtidsfullmakt är att du kan utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av fysisk sjukdom,…

Vår unika allemansrätt

Genom Allemansrätten har vi alla tillgång till och får vistas i vår fantastiska svenska fantastisk natur. Trots att Allemansrätten är känd både inom och utom Sveriges gränser, så råder det också stor osäkerhet och okunskap om vad…

Att sprida rykten via Facebook och andra sociala medier

På Facebook sprids många olika typer av rykten. Det kan t ex röra sig om; – att inte svara om ett visst telefonnummer ringer upp för då debiteras du automatiskt en summa pengar, – att man ska vara uppmärksam på vissa fordon eller…