Penningtvätt

En företeelse som media skrivit alltmer om sedan ungefär år 2017 är Vishing. Ordet är en kombination av orden voice och phishing och innebär kort sagt bedrägeri via telefon. Ofta utförs bedrägerierna genom att bedragaren ringer upp…

Framtidsfullmakter – när du själv vill bestämma vad som ska ske om du inte längre fungerar som idag

För en tid sedan skrev jag om en del problem som kan uppstå när man får en god man eller förvaltare förordnad för sig. Nu är en lösning på en del av de problemen verklighet, nämligen genom att Sverige liksom flera andra länder har…

Makulerade medborgarskap?

Kriget mot IS ser äntligen ut att vara över. Statsministern har sagt att Sverige inte kommer att hjälpa till för att få hem fängslade IS anhängare med svenskt medborgarskap. Det är bra. Självklart ska vi inte hjälpa människor som…

Kameraövervakning

Nyligen infördes en lag som ska ge ökade möjligheter till kameraövervakning. Många engagerar sig i frågan om kameraövervakning. Å ena sidan finns de som anser att kameraövervakning ska vara tillåten överallt för vilket ändamål…
, ,

Målsägandens möjligheter till ekonomisk ersättning, trots en frikännande dom i allmän domstol.

Målsägande är den mot vilken ett brott är begånget eller som blivit förnärmad eller lidit skada av brottet, vilket följer av 20 kap. 8 § 4 st. Rättegångsbalk (1942:740). Målsäganden kan få ekonomisk ersättning genom skadestånd,…

Så här använder du din advokat eller jurist

Varför anlitar Du mig som jurist? Sannolikt är det för att Du inte själv är jurist, eller om Du är jurist, kanske för att Du inte vill gå i rätten själv. Oavsett vilket, så är det för att jag har kunskaper, erfarenheter och färdigheter…
,

Om olyckan är framme

- Hur får man försvara sin egendom? Enskilda personer har en rätt att försvara sig själv, andra personer och sin egendom. Det är emellertid viktigt att veta vad man får och inte får göra och var gränserna för, t ex rätten att…
, ,

Fråga till Lexiqon: Är jag skyldig att vittna mot mitt ex/pojkvän?

FRÅGA INKOMMEN TILL LEXIQON: Om jag skulle bli kallad på rättegång för att vittna mot mitt ex/pojkvän, att han alltså skulle ha begått ett brott där det inte handlar om mig, men om jag blir kallad till rättegång är jag skyldig då…
, ,

Starta eget, att tänka på?

Bolag eller enskild näringsverksamhet? Det finns många olika typer av bolag, viktigast är aktiebolaget som ger dig som ägare skydd mot att bli personligt ansvarig för bolagets skulder. Enskild näringsverksamhet innebär att…
,

Varför är det viktigt att lägga ner mitt aktiebolag och hur gör jag?

Det finns två sätt att lägga ner ett aktiebolag, likvidation och konkurs. Frågan är om det finns pengar i bolaget eller inte? Om det finns pengar i bolaget är det bäst att välja likvidation. Så länge bolaget inte är försatt i…