Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
,

Är det olagligt att gå mot rött?

Är det olagligt att gå mot rött?   Vi alla har gjort det någon gång, och kanske är det närmare sanningen att vi fortsätter göra det, inte enbart någon enstaka gång vid ett enstaka tillfälle. Utan kanske gör vi det snarare…
,

Vad innebär livstids fängelse?

Ett fängelsestraff som inte är tidsbestämt kallas för ett livstidsstraff. Den som avtjänar ett livstidsstraff vet inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. Ett sådant straff kan endast dömas ut vid vissa särskilt allvarliga…
,

Är det olagligt att spela in ett samtal?

En person kan göra sig skyldig till olovlig avlyssning om denne gör en ljudinspelning med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en mobiltelefon. Bestämmelsen om olovlig avlyssning framgår av 4 kap. 9 a § brottsbalken. Straffet för…

Vad är ett målsägandebiträde?

De flesta i samhället känner till att en person som blir misstänkt för brott normalt sätt har rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Det är inte lika känt att ett brottsoffer också har rätt till ett juridiskt ombud…

Vad innebär dagsböter?

Den grundläggande bestämmelsen om böter finns 25 kap. 1 § brottsbalken: ”Böter skall dömas ut, enligt vad som är föreskrivet för brottet i fråga, i dagsböter, penningböter eller normerade böter. Är viss bötesform inte föreskriven…

Vad innebär villkorlig dom?

Villkorlig dom regleras i 27 kap. brottsbalken och är en påföljd som tillämpas i stället för fängelse. En villkorlig dom är en strängare påföljd än enbart böter och innebär att den dömde har två års prövotid, att hen har en…

ATT ÖVERVAKA SINA MEDARBETARE

Den tekniska utvecklingen medför ständigt ökade möjligheter för arbetsgivarna att övervaka sina anställda på sätt som knappt hade varit tänkbara så sent som för tio år sedan. Arbetsgivare kan exempelvis övervaka medarbetarnas inloggningsuppgifter…

Vad innebär de advokatetiska reglerna för dig som klient?

I Sverige är advokatbyråerna i sina verksamheter skyldiga att följa de advokatetiska reglerna, detta innefattar samtliga personer som är anställda på advokatbyrån oavsett om de är advokater eller inte. De advokater som driver advokatbyråerna…

Va, kostar advokaten pengar ?

Ibland kan det hända att vi som jobbar i advokatbyråbranschen möts av förvånade miner och oförstående när vi har gjort ett jobb och sänt klienten räkningen för det utförda arbetet. Det händer inte så ofta, förvisso, men en eller…

En advokat är en advokat – eller?

Alla försvarsadvokater är advokater, men alla advokater är inte försvarsadvokater. Dock är de alla jurister. Låter det krångligt? Jag kommer nedan att reda ut begreppen för den oinvigde och dessutom besvara frågan många har; är offentliga…