Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Säkrare skönhetsbehandlingar genom ny lag

Skönhetsindustrin är en marknad som vuxit sig allt starkare under det senaste decenniet och antalet skönhetsingrepp har ökat avsevärt i Sverige. Ökningen har gjorts på en förhållandevis oreglerad marknad med bristande patientskydd som…
, , ,

Behöver alla aktiebolag ha revisor

Svaret blir på ett väldigt övergripande plan eftersom jag inte vet något specifikt om bolaget det gäller. I aktiebolagslagen framkommer det att ett aktiebolag ska ha minst en revisor, det är alltså huvudregeln. Som till många huvudregler…
, , ,

Har jag alltid rätt till öppet köp när jag handlar på nätet

Viktigt att läsa först. Till att börja med är det viktigt att poängtera att mitt svar endast omfattar lös egendom som köps över internet – alltså köp (avtal) som ingås på en webbplats. I mitt svar är definitionen av lös egendom…
,

Är det olagligt att gå mot rött?

Är det olagligt att gå mot rött?   Vi alla har gjort det någon gång, och kanske är det närmare sanningen att vi fortsätter göra det, inte enbart någon enstaka gång vid ett enstaka tillfälle. Utan kanske gör vi det snarare…
,

Vad innebär livstids fängelse?

Ett fängelsestraff som inte är tidsbestämt kallas för ett livstidsstraff. Den som avtjänar ett livstidsstraff vet inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. Ett sådant straff kan endast dömas ut vid vissa särskilt allvarliga…
,

Är det olagligt att spela in ett samtal?

En person kan göra sig skyldig till olovlig avlyssning om denne gör en ljudinspelning med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, t.ex. en mobiltelefon. Bestämmelsen om olovlig avlyssning framgår av 4 kap. 9 a § brottsbalken. Straffet för…

Vad är ett målsägandebiträde?

De flesta i samhället känner till att en person som blir misstänkt för brott normalt sätt har rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Det är inte lika känt att ett brottsoffer också har rätt till ett juridiskt ombud…

Vad innebär dagsböter?

Den grundläggande bestämmelsen om böter finns 25 kap. 1 § brottsbalken: ”Böter skall dömas ut, enligt vad som är föreskrivet för brottet i fråga, i dagsböter, penningböter eller normerade böter. Är viss bötesform inte föreskriven…

Vad innebär villkorlig dom?

Villkorlig dom regleras i 27 kap. brottsbalken och är en påföljd som tillämpas i stället för fängelse. En villkorlig dom är en strängare påföljd än enbart böter och innebär att den dömde har två års prövotid, att hen har en…

ATT ÖVERVAKA SINA MEDARBETARE

Den tekniska utvecklingen medför ständigt ökade möjligheter för arbetsgivarna att övervaka sina anställda på sätt som knappt hade varit tänkbara så sent som för tio år sedan. Arbetsgivare kan exempelvis övervaka medarbetarnas inloggningsuppgifter…