Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Tradition i juridiskt koncept.

Tradition? Som Du kanske vet så existerar det inom juridiken, liksom inom många andra branscher, ett speciellt språkbruk – fackspråk – som vi ibland lite skämtsamt kallar för ”juridiska”. En del av dessa ord och uttryck är…
,

Vad är nytt i nya samtyckeslagen?

Det är enkelt – om det inte är ett ja är det ett nej!Så skriver t.ex Linnéa Claeson på aftonbladet om den nya samtyckeslagen som nu har röstats igenom av riksdagen. Men jag vet inte om det är så lätt, jag är dessutom rädd att män…
,

Om polisens och åklagarnas arbetsmetoder i Playa-målet

Jag fick frågan nyligen från en journalist som hade sett Operation Playa på SVT hur jag ställde mig till de nya avslöjanden som kommit fram där. Inte utan att viss frustration växte i mig svarade jag att det SVT visar i dokumentären…

Sargon De Basso om uthängningar på nätet

I samband med de så kallade #metoo-uppropen under hösten och vintern 2017 så pekades ett stort antal män ut, ibland med angivna personuppgifter och ibland på ett sätt att det ändå enkelt gick att klura ut vem det var som pekades ut.…

Carl-Johan Vahlén om möjligheten att få skadestånd från stat och kommun

Lexiqon I vilka typsituationer kan privatpersoner eller företag ha rätt till skadestånd från staten eller kommunen? Carl-Johan Vahlén Den vanligaste situationen är felaktiga besked och upplysningar som lämnas. T ex om bygglov eller…
,

Jens Tillqvist om förbud mot religiösa symboler på arbetsplatsen

Vilka krav kan en arbetsgivare ställa på de anställdas klädsel? För anställda som kommer i kontakt med kunder har EU domstolen slagit fast att arbetsgivaren får ha krav på neutral klädsel. Det innebär att man kan förbjuda religiös…
, ,

Silvia Ingolfsdottir Åkermark om människohandel i Sverige

I vilken omfattning förekommer människohandel i Sverige och vilken typ av människohandel är det fråga om? Jag kan inte uttala mig om omfattningen men det finns betydligt fler fall av människohandel än de som lagförts och som för…
,

Intervju med advokat Göran Hjalmarsson, målsägandebiträde för 12 personer som utsatts för brott i samband med terroristattacken på Drottninggatan den 7 april 2017

Du är målsägandebiträde för 12 personer som överlevde terrorattacken, vilka brott har dina klienter utsatts för? Mina klienter har blivit utsatta för försök till terroristbrott vilket i praktiken betyder att de blivit utsatta för…
,

Advokat Anna Lööv om GDPR

Intervju med Anna Lööv, advokat på Kompass Advokat som är en affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm 1. Vad är GDPR? Det är en dataskyddsförordning som ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och som gäller i hela EU. Syftet är…
,

Advokat Sandra Danowsky om häktning av ungdomar

Intervju med Sandra Danowsky, brottmålsadvokat verksam på advokatfirman Guide i Stockholm Vad krävs för att en person under 18 år ska häktas? Huvudregeln om när häktning får ske är oberoende av ålder och en domstol som ska bedöma…