Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

RÄTTSSTATENS ANATOMI

Artikeln publicerad i Para§rafen 2019-05-16, https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/debatt/54857-ratsstatens-anatomi/ I en tid då vissa politiker med beundran i blicken beskådar nedmonteringen av rättsstaten i Ungern, Polen och Ryssland…

VÅRT BEHOV AV TRYGGHET RISKERAR ATT BLI SLUTET PÅ VÅR EGEN CIVILISATION

Knappt hade den nya Kamerabevakningslagen trätt ikraft innan representanter för nästan alla politiska partier, från höger till vänster, ropade efter större möjligheter för polisen till kamerabevakning utan att polisen skulle behöva…
, ,

Har du dömts till fängelsestraff, då kan du ansöka om att avtjäna straffet i din egen bostad!

Den som i dag döms till ett fängelsestraff på högst sex månader kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (förkortad IÖV), så kallad fotboja. IÖV är en alternativ påföljd till själva…