,

Hur byter jag försvarsadvokat?

Fråga: Jag är misstänkt för bedrägeri och har fått en offentlig försvarare som inte verkar bry sig om mitt fall. Han svarar aldrig i telefon och gör inget för att driva utredningen framåt. Kan jag byta advokat och hur gör jag i så…
, ,

Vem betalar för min försvarsadvokat?

Staten betalar kostnaden för din offentliga försvarare om du frikänns. Om du däremot döms för brottet blir du skyldig att till staten betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Hur mycket du får betala tillbaka är beroende av vad…