Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, , , ,

Hur länge kan polisen hålla kvar mig efter att de gripit mig?

Hur länge kan polisen hålla kvar mig efter att de gripit mig? I brådskande fall får polisen gripa dig om du är misstänkt för brott. Efter gripandet ska du förhöras så snart som det är möjligt. Efter förhöret ska åklagaren besluta…
, ,

GROMNING – När vuxna tar kontakt med barn i sexuellt syfte

Internet har blivit en del av vår vardag och idag hanterar våra barn internetuppkopplade telefoner eller paddor redan innan de har lärt sig läsa. Internet är på många sätt fantastiskt och skapar möjligheter för både kommunikation,…
, , , ,

Min man har slagit mig – har jag rätt att byta lås till lägenheten

Förutsatt att bostaden är er gemensamma bostad som ni bor i tillsammans, har du inte rätt att utestänga din man från bostaden genom att byta lås. Att byta lås till er gemensamma bostad kan medföra en avsevärd svårighet för din man…
,

Vad krävs för att polisen ska få göra en husrannsakan?

Reglerna om när polisen får genomföra en husrannsakan regleras i rättegångsbalkens 28 kapitel. I samma kapitel regleras även vem som får besluta om husrannsakan (28 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken). Av 28 kap. 1 § rättegångsbalken…
,

Vem skulle du välja som försvarsadvokat eller offentlig försvarare?

Ibland brukar jag vid middagsbjudningar och liknande tillställningar där mingel förekommer fråga, "Vem skulle du begära som försvarsadvokat om du misstänks för brott och blir föremål för brottsutredning?" Det är sällan jag får…
, , ,

Jag har dömts till fängelse – kan jag få hjälp med mitt missbruk där?

Ja, du får hjälp med ditt missbruk när du avtjänar ditt fängelsestraff. Kriminalvården arbetar mot missbruk på olika sätt. På anstalterna är klienterna skyldiga att underkasta sig visitationer, urinprov och inpasseringskontroller,…
, ,

Har en ordningsvakt rätt att använda våld?

Ordningsvakter har rätt att avvisa eller avlägsna en person som stör allmän ordning (i vissa fall även omhänderta personer). Av lagen framgår det att en ordningsvakt ska använda minsta möjliga tvång för att genomföra ett avlägsnande/avvisande.…
, , , , , , , , ,

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Om bostadsytan är mindre än som angivits vid köpet är lägenheten att anse som felaktig i köprättslig mening och köparen har då som huvudregel rätt till prisavdrag.
, ,

Advokat och försvarsadvokat, offentlig försvarare och privat försvarare - vad är det?

Advokat Advokat är en skyddad titel i Sverige. Bara medlemmar i Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokater. En advokat är en jurist som tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster och som ofta agerar som ombud i domstol. En…
, ,

Har du dömts till fängelsestraff, då kan du ansöka om att avtjäna straffet i din egen bostad!

Den som i dag döms till ett fängelsestraff på högst sex månader kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (förkortad IÖV), så kallad fotboja. IÖV är en alternativ påföljd till själva…