Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

MIG 2020:24 - Kan barnkonventionen ge uppehållstillstånd?

Från den 1 januari 2020 har barnkonventionen blivit svensk lag i Sverige. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.   Men vilket genomslag har barnkonventionen egentligen fått? Har barnkonventionen påverkat utlänningsrätten?…

Begäran om att få ett ärande avgjort

Fråga: Hejsan! Jag har ett pågående ärende hos Migrationsverket, efter sex månader så ansökte jag en begära om att få mitt ärande avgjort. Och då så fick jag avslag på den. Jag överklagade beslutet... MEN, när jag skickade blanketten…

KRÖNIKA: Varför bestraffa arbetstagaren?

Idag kunde man på Dagens industri läsa om Moderaternas (M) nya förslag om att begränsa rätten till ansökan om arbetstillstånd. Några viktiga punkter i förslaget är att dagens krav att en sökande ska tjäna minst 13 000 kronor före…

Vem har rätt till spårbyte?

Den senaste tiden har Migrationsöverdomstolen kommit att genomföra flertalet begränsningar till rätten att söka arbetstillstånd. Nedan följer en förenkling om vad dessa begränsningar innebär för dig som planerar att göra ett så…

Jag har fått avslag på min asylansökan och mitt ärende är nu avslutat. Finns det något jag kan göra för att öppna upp mitt ärende igen?

Ett beslut om avvisning eller utvisning upphör att gälla först efter fyra år. Detta innebär du som fått ett beslut om avvisning eller utvisning först fyra år efter att den börjat gälla kan söka om asyl igen. En annan möjlighet för…

När du har fått avslag på din asylansökan men har ett arbete i Sverige

Om du har fått avslag på din asylansökan så kan du i vissa fall få stanna i Sverige och ansöka om ett arbetstillstånd istället. I vanliga fall måste du ansöka om ett arbetstillstånd innan du reser in i Sverige, dvs. du måste lämna…
, ,

Måste min man åka tillbaka till Irak för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig

Ja, utgångspunkten är att din man måste lämna Sverige för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Han måste även vänta till dess att hans ansökan blir godkänd innan han reser tillbaka till Sverige. För…
,

Kan jag bli inlåst i förvar om min asylansökan blir avslagen?

En utlänning kan tas i förvar om det är i syfte att förbereda eller genomföra en utvisning. Ett sådant beslut om förvar får dock bara meddelas om det annars finns en risk att utlänningen begår brott i Sverige, avviker, håller sig…
,

Neda Khanshan om medicinska åldersbedömningar

1. Varför är det viktigt att bestämma åldern på den som söker asyl? Migrationsverket och övriga beslutsfattande instanser vill veta vem den asylsökande är; däribland sökandes namn, ålder och hemvist. Uppgiften om ålder är en…

Hazarer från Afghanistan

Många asylsökande personer i Sverige är hazarer med medborgarskap i Afghanistan. Många av dessa är underåriga och har vuxit upp som illegala flyktingar i Iran eller Pakistan och har ofta ingen minnesbild av Afghanistan. På grund av…