När du har fått avslag på din asylansökan men har ett arbete i Sverige

Om du har fått avslag på din asylansökan så kan du i vissa fall få stanna i Sverige och ansöka om ett arbetstillstånd istället. I vanliga fall måste du ansöka om ett arbetstillstånd innan du reser in i Sverige, dvs. du måste lämna…
,

Hur bedöms min ansökan om skydd i Sverige?

Sammanfattningsvis kan man säga att för att du ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige behöver Migrationsverket veta vem du är och var du kommer ifrån. Det betyder att du är skyldig att göra din identitet sannolik genom att lämna…
, ,

Måste min man åka tillbaka till Irak för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig

Ja, utgångspunkten är att din man måste lämna Sverige för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Han måste även vänta till dess att hans ansökan blir godkänd innan han reser tillbaka till Sverige. För…
,

Kan jag bli inlåst i förvar om min asylansökan blir avslagen?

En utlänning kan tas i förvar om det är i syfte att förbereda eller genomföra en utvisning. Ett sådant beslut om förvar får dock bara meddelas om det annars finns en risk att utlänningen begår brott i Sverige, avviker, håller sig…
,

Neda Khanshan om medicinska åldersbedömningar

1. Varför är det viktigt att bestämma åldern på den som söker asyl? Migrationsverket och övriga beslutsfattande instanser vill veta vem den asylsökande är; däribland sökandes namn, ålder och hemvist. Uppgiften om ålder är en…

Hazarer från Afghanistan

Många asylsökande personer i Sverige är hazarer med medborgarskap i Afghanistan. Många av dessa är underåriga och har vuxit upp som illegala flyktingar i Iran eller Pakistan och har ofta ingen minnesbild av Afghanistan. På grund av…