Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, ,

Har en ordningsvakt rätt att använda våld?

Ordningsvakter har rätt att avvisa eller avlägsna en person som stör allmän ordning (i vissa fall även omhänderta personer). Av lagen framgår det att en ordningsvakt ska använda minsta möjliga tvång för att genomföra ett avlägsnande/avvisande.…
,

Målsägande, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn - vad är det?

Målsägande Målsägande är en juridisk term som används vid förundersökning och rättegång i brottmål. Förenklat kan man säga att målsägande är en person som har blivit utsatt för brott. Oftast har målsäganden direkt blivit…
,

Måste jag möta den åtalade i rätten? Vad betyder medhörning?

Det här är en återkommande fråga från brottsoffer och vittnen. Huvudregeln är att en huvudförhandling är offentlig och att samtliga parter ska närvara vid hela huvudförhandlingen (rättegången). Det gäller alla förutom vittnen som…
, ,

Målsägandens möjligheter till ekonomisk ersättning, trots en frikännande dom i allmän domstol.

Målsägande är den mot vilken ett brott är begånget eller som blivit förnärmad eller lidit skada av brottet, vilket följer av 20 kap. 8 § 4 st. Rättegångsbalk (1942:740). Målsäganden kan få ekonomisk ersättning genom skadestånd,…
, ,

Vilka rättigheter har jag som brottsoffer?

Om du har utsatts för ett allvarligt brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Du har också rätt att själv välja den advokat eller jurist som du vill ska biträda dig. Ett målsägandebiträde fungerar som ett stöd under…
, ,

Silvia Ingolfsdottir Åkermark om människohandel i Sverige

I vilken omfattning förekommer människohandel i Sverige och vilken typ av människohandel är det fråga om? Jag kan inte uttala mig om omfattningen men det finns betydligt fler fall av människohandel än de som lagförts och som för…
,

Intervju med advokat Göran Hjalmarsson, målsägandebiträde för 12 personer som utsatts för brott i samband med terroristattacken på Drottninggatan den 7 april 2017

Du är målsägandebiträde för 12 personer som överlevde terrorattacken, vilka brott har dina klienter utsatts för? Mina klienter har blivit utsatta för försök till terroristbrott vilket i praktiken betyder att de blivit utsatta för…
, , , , , ,

Advokat Joel Apitzschs 5 tips till dig som behöver ett juridiskt biträde

Välj en advokat – titeln är en kvalitetsstämpel Vem som helst får kalla sig jurist och starta en juristbyrå. Det kräver alltså ingen utbildning och det finns inga krav på kompetens. Det sker heller ingen kontroll av de som driver…
,

Vem kan få ett målsägandebiträde och vad ska ett målsägandebiträde göra?

Om du blivit utsatt för sexualbrott, misshandel, rån, grov fridskränkning/kvinnofridskränkning, olaga frihetsberövande eller annat brott som kan ge fängelse kan du få ett målsägandebiträde. Det kostar ingenting att ha ett målsägandebiträde. Du…
,

När har jag rätt till ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är ett ombud, oftast en advokat, som utses av domstolen för den som har utsatts för brott. Du har rätt till ett målsägandebiträde om du har utsatts för sexualbrott men även vid andra brott som till exempel…