Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, , , ,

Hur länge kan polisen hålla kvar mig efter att de gripit mig?

Hur länge kan polisen hålla kvar mig efter att de gripit mig? I brådskande fall får polisen gripa dig om du är misstänkt för brott. Efter gripandet ska du förhöras så snart som det är möjligt. Efter förhöret ska åklagaren besluta…
, ,

GROMNING – När vuxna tar kontakt med barn i sexuellt syfte

Internet har blivit en del av vår vardag och idag hanterar våra barn internetuppkopplade telefoner eller paddor redan innan de har lärt sig läsa. Internet är på många sätt fantastiskt och skapar möjligheter för både kommunikation,…
, , , ,

Min man har slagit mig – har jag rätt att byta lås till lägenheten

Förutsatt att bostaden är er gemensamma bostad som ni bor i tillsammans, har du inte rätt att utestänga din man från bostaden genom att byta lås. Att byta lås till er gemensamma bostad kan medföra en avsevärd svårighet för din man…
,

Vad är ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträdet är en advokat eller jurist som har i uppdrag att ta tillvara målsägandens (brottsoffrets) intressen genom hela rättsprocessen. Detta kan innebära att målsägandebiträdet följer med målsäganden till polisförhör…
, ,

Har en ordningsvakt rätt att använda våld?

Ordningsvakter har rätt att avvisa eller avlägsna en person som stör allmän ordning (i vissa fall även omhänderta personer). Av lagen framgår det att en ordningsvakt ska använda minsta möjliga tvång för att genomföra ett avlägsnande/avvisande.…
,

Målsägande, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn - vad är det?

Målsägande Målsägande är en juridisk term som används vid förundersökning och rättegång i brottmål. Förenklat kan man säga att målsägande är en person som har blivit utsatt för brott. Oftast har målsäganden direkt blivit…
,

Måste jag möta den åtalade i rätten? Vad betyder medhörning?

Det här är en återkommande fråga från brottsoffer och vittnen. Huvudregeln är att en huvudförhandling är offentlig och att samtliga parter ska närvara vid hela huvudförhandlingen (rättegången). Det gäller alla förutom vittnen som…
, ,

Målsägandens möjligheter till ekonomisk ersättning, trots en frikännande dom i allmän domstol.

Målsägande är den mot vilken ett brott är begånget eller som blivit förnärmad eller lidit skada av brottet, vilket följer av 20 kap. 8 § 4 st. Rättegångsbalk (1942:740). Målsäganden kan få ekonomisk ersättning genom skadestånd,…
, ,

Vilka rättigheter har jag som brottsoffer?

Om du har utsatts för ett allvarligt brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Du har också rätt att själv välja den advokat eller jurist som du vill ska biträda dig. Ett målsägandebiträde fungerar som ett stöd under…
, ,

Silvia Ingolfsdottir Åkermark om människohandel i Sverige

I vilken omfattning förekommer människohandel i Sverige och vilken typ av människohandel är det fråga om? Jag kan inte uttala mig om omfattningen men det finns betydligt fler fall av människohandel än de som lagförts och som för…