Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Missnöjd med din hantverkare? Så här gör du (DEL III)

Denna artikel utgör Del III i en artikelserie avseende vad du kan göra om du är missnöjd med en hantverkare. Del I innehåller en kort redogörelse av de vanligaste källorna till tvist. Del II beskriver dina rättigheter, samt hur du bör…

Missnöjd med din hantverkare? Så här gör du (DEL II)

Detta är Del II av en artikelserie bestående av tre delar som gäller hantverkartvister. Denna Del II beskriver dina rättigheter, samt hur du bör agera, när du är missnöjd med din hantverkare. Del I innehåller en kort redogörelse…

Missnöjd med din hantverkare? Så här gör du (DEL I)

Att det kan bli fel i hantverkarens arbete eller i faktureringen är i sig inget konstigt, speciellt vid större renoveringar. Även en skicklig hantverkare kan begå misstag. Ibland uppstår emellertid situationer där kundens klagomål är…

Konsumentens rättigheter vid reklamation av vara

En konsument är en privatperson som köper en vara eller en tjänst av en näringsidkare. Det kan vara allt från tröja i en klädbutik till en båt från ett företag som säljer båtar. Konsumentköplagen gäller inte vid köp av fastigheter,…