Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

”Vi vet att konkurrenten ljuger – de uppfyller inte alls det uppställda kravet!”

Det är vanligt att leverantörer får kryssa i kryssrutor i förfrågningsunderlag till besvarande av om ett visst krav är uppfyllt. Antalet påståenden som det ovan citerade blir allt fler. Men räcker det med att kryssa ”ja” för att…

Vad är förlikning? Varför skulle jag…?

Risk management Som framgår av mina avslutande rader i föregående avsnitt av detta blogginlägg (https://www.limhamnsjuristen.se/blogg/forlikning-vad-ar-det-och-varfor-skulle-jag-del-1/så kan det vara befogat att fråga sig varför man som…

Covid-19 och EU-, konkurrensrätt och Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Deltagande i offentlig upphandling I tider med en osäker marknad kan det finnas ett ökat intresse av att delta i offentliga upphandlingar, eftersom det offentliga utgör en stabil affärspartner. De flesta upphandlingar…