, , , , , , , , ,

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Om bostadsytan är mindre än som angivits vid köpet är lägenheten att anse som felaktig i köprättslig mening och köparen har då som huvudregel rätt till prisavdrag.

HUR LYCKAS MAN I EN FÖRLIKNINGSFÖRHANDLING?

Jag har sedan studierna haft avtalsrätt som min specialistkompetens. Detta har dels inneburit att jag genom åren utformat en stor mängd avtal inom olika områden, dels att jag deltagit som ombud i en stor mängd avtalsförhandlingar. Min,…