Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, , ,

Har jag alltid rätt till öppet köp när jag handlar på nätet

Viktigt att läsa först. Till att börja med är det viktigt att poängtera att mitt svar endast omfattar lös egendom som köps över internet – alltså köp (avtal) som ingås på en webbplats. I mitt svar är definitionen av lös egendom…

Nya lagkrav på e-handeln

Den som vill bedriva e-handel har ett flertal regelverk att förhålla sig till som inte gäller för fysiska butiker. Detta kan innebära en utmaning, vilket många aktörer nu får erfara när Covid-19 accelererar den digitala omställningen…

Lag om hemlig dataavläsning

Lag om hemlig dataavläsning Den första april träder en ny lag ikraft som innebär att brottsbekämpande myndigheter får betydligt större möjlighet att avlyssna och övervaka personer som är misstänkta för eller förväntas begå̊ allvarliga…
,

Jag driver ett litet företag och får in uppgifter från mina kunder, till exempel namn, personnummer, mail och telefonnummer. Jag lämnar ut uppgifter om personerna till Skatteverket när jag begär RUT-avdrag. Jag skickar inte ut någon reklam. Vad måste jag tänka på när GDPR träder ikraft?

Generellt så kan alla företag, förutom väldigt stora och sådana som hanterar särskilt känsliga uppgifter, tänka på samma sätt: - Är det personuppgifter vi har fått in? I ditt fall skulle jag säga att exemplen som du räknar upp…