Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…

Nya vägledande domar rörande störningar för hyresgäster

Västlänken, Norrbotniabanan, Förbifart Stockholm och fyrspåret Malmö-Lund. Det byggs på flera håll i landet och infrastruktursatsningar i mångmiljardklassen är fortsatt aktuella - coronapandemin till trots. Men när ger störningar…

Bor du i hyresrätt? Så påverkas du av den nya lagen

Bor du i hyresrätt? Så påverkas du av den nya lagen  Den 1 oktober skärptes reglerna när det gäller missbruk av hyresrätter. Exempel på de största förändringarna är följande: Det har blivit brottsligt att hyra ut sin lägenhet…

Vad gäller för din hyresrätt?

tidigare inlägg har jag skrivit om vad det innebär att äga en bostadsrätt och eftersom det är minst lika viktigt att känna till vad det innebär att bo i en hyresrätt ska jag göra ett par nedslag i hyreslagen och försöka ge en sammanfattning…

När kan jag avhysa en hyresgäst som inte betalar hyran?

Om Du som uthyrare inte får betalt och den som hyr inte vill flytta, kommer frågan om vräkning upp. Reglerna runt detta regleras i hyreslagen. Denna lag omfattar även hela hus som hyrs ut och det som hyrs ut kallas lägenhet, oavsett om…

Vad kan konsekvensen bli för den som hyr ut sin lägenhet utan hyresvärdens godkännande?

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Läs först vår intervju med advokaten och lexiqon-skribenten Natalie Kojadinovic om vad som kan hända om du inte först fått godkänt från hyresvärden. Det händer ofta att privatpersoner…