Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, , ,

Jag har dömts till fängelse – kan jag få hjälp med mitt missbruk där?

Ja, du får hjälp med ditt missbruk när du avtjänar ditt fängelsestraff. Kriminalvården arbetar mot missbruk på olika sätt. På anstalterna är klienterna skyldiga att underkasta sig visitationer, urinprov och inpasseringskontroller,…
, , ,

Är det lagligt att sätta upp övervakningskameror på sin egen tomt

Huvudregeln är att privatpersoner har rätt att kamerabevaka sin bostad och sin tomt. Artikel 2 i Dataskyddsförordningen (GDPR) och 5 § kamerabevakningslagen (2018:1200) innehåller undantag för privatpersoner. Det är dock väldigt viktigt…