Vad gäller för din bostadsrätt?

De senaste veckorna har det varit en hel del skriverier kring bostadsrättsföreningar som inte sköts och bostadsrättsinnehavare som har hamnat i kläm. Hur fungerar det att bo i bostadsrätt och vad är viktigt för dig att ha koll på? Att…
, , , , , , , , ,

Fel bostadsyta angavs vid köp av bostadsrätt, har jag rätt till prisavdrag

Om bostadsytan är mindre än som angivits vid köpet är lägenheten att anse som felaktig i köprättslig mening och köparen har då som huvudregel rätt till prisavdrag.
, ,

Vad är ett dolt fel och vem är ansvarig

Ett dolt fel är ett fel som en köpare eller säljaren inte kunnat se med blotta ögat och inte upptäckts vid en noggrann besiktning. Felet ska även redan ha funnits i bostaden innan köpet. För att det ska kunna ses som ett dolt fel krävs…

Grannens trädrötter spränger asfalten på vår parkering och växer in i vårt avlopp ut. Har inga egna träd på gården. Vad ska vi göra, vems är ansvaret

Ansvaret är grannens. Det framgår av de s.k. grannelagsrättsliga reglerna i jordabalken. Jag föreslår att du ber din granne ta bort rötterna. Om det inte sker har du rätt att själv vidta den åtgärden om rötterna orsakar skada på…

Min nya villa är full av fel som inte nämndes i besiktningen. Vad ska jag göra?

Köp eller försäljning av en fastighet är för många den största affären i livet. Inte sällan uppstår tyvärr tvist om vem som skall svara för fel som upptäcks efter köpet. Köparen har en långtgående undersökningsplikt, men om…

Grannens attefallshus är för stort – kan jag kräva att han river det

Attefallshus får vara högst 25 kvm stora. Taknockshöjden ska vara högst 4 meter. Dessa begränsningar framgår av plan- och bygglagen. Om din grannes attefallshus inte följer regelverket är det kommunen som kan ingripa. Du kan alltså…

Måste mina grannar godkänna mitt poolbygge

Undersök först hos kommunen om poolbygget är sådant att det kräver bygglov. Det kan behövas om du planerar att bygga altan, plank eller ett större poolskydd i anslutning till poolen. Om du schaktar eller fyller ut kan det också behövas…

Gamla servitut måste förnyas under 2018

Genom en ny lag från 2013 måste alla servitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som tillkommit före den 1 juli 1968 förnyas för att fortsätta gälla. En sådan förnyelse måste göras senast den 31 december 2018. Av den anledningen…
,

Vad gäller då man har beställt en bostadsrätt som visar sig vara mindre än vad som utlovats?

FRÅGA: Hej, jag har skrivit på ett avtal för en bostadsrätt i en nyproduktionsbyggnad. Lägenheten skulle vara 53 kvadratmeter stor och kosta 2 miljoner. Igår fick vi reda på att de byggt lägenheten en kvadratmeter mindre, alltså 52…

Besiktningsmans ansvar för överlåtelsebesiktning vid fastighetsköp

Vid fastighetsköp är det vanligt att man som köpare anlitar en besiktningsman som undersöker fastigheten. Detta brukar ske innan köpekontraktet mellan säljare och köpare är undertecknat och syftar till att ge köparen vetskap om fastighetens…