Hur påverkas äganderätten till min bostad vid giftermål och eventuell skilsmässa?

Jag äger idag bostaden som vi båda bor i. Vi ska dock snart gifta oss och jag undrar därför hur detta kommer påverka äganderätten till bostaden. Kommer ägandet av bostaden vara delad  eller fortsätter jag att vara den som äger? Vad…
,

Kan Kronofogden ta mitt arv?

Ja, rätten till arv eller testamente efter en avliden person är en tillgång precis som vilken som helst, och därmed är den utmätningsbar.Det kan vara fråga om en andel i ett dödsbo men tillgången kan också bestå i rätten till en…
, ,

Kan mina barn ärva trots att jag har skulder?

Ja, om du har mer tillgångar än skulder. Det är tämligen vanligt idag att privatpersoner har ganska omfattande skulder, t.ex. ett bostadslån. Ofta finns det dock en korresponderande tillgång, som t.ex. bostadsrätt eller fastighet. Som…
, ,

Ärver man skulder?

Nej, enligt svensk lag ärver man inte skulder. Vid ett dödsfall bildas ett dödsbo i vilket den avlidnes tillgångar och skulder ingår. Arvingar m.m. blir då delägare i dödsboet men de har inte något personligt ansvar för den avlidnes…

Kan mitt ex neka mig att få träffa våra barn?

Ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar för att era barns behov av umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Eftersom ditt ex nekar era barn umgänge med dig kan du väcka talan vid…

Jag vill skilja mig, hur gör jag?

Är ni överens om att skilja er ansöker ni tillsammans om äktenskapsskillnad. Tingsrätten kan besluta om äktenskapsskillnad så fort ansökan kommer in, om ni inte lever tillsammans med ett barn under 16 år som någon av er har vårdnaden…