Vad händer när granskarna granskas ?

Att hälso- och sjukvården och dess personal kan, och ska, bli granskade av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är nog ganska allmänt känt. Att bli anmäld till IVO eller att av annan anledning blir föremål för IVO:s granskning och…
, ,

Vem får hunden?

Hundar är för många av oss nära vänner och familjemedlemmar, men juridiskt klassificeras hundar och andra djur som lös egendom. I vardagslivet spelar inte det här någon större roll, det kan dock få stor betydelse om man har haft hunden…
,

Underhållsbidrag till barn

Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken, oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. Om barnet endast bor hos ena föräldern kan denna underhållsskyldighet fullgöras genom att den…
,

Framtidsfullmakt

Reglerna för framtidsfullmakt infördes den 1 juli 2017. Tanken med en framtidsfullmakt är att du kan utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av fysisk sjukdom,…

Att bli sambo – vad ska jag tänka på?

Tidigare var det vanligare att familjen bestod av en make och maka samt eventuella barn. Idag ser familjerna ofta annorlunda ut och det är vanligt att man lever i tillsammans som sambor. För dessa olika av parförhållanden finns det olika…

Vad händer om mitt ex inte följer domstolens beslut om barnen?

Om en förälder inte rättar sig efter ett domstolsbeslut om vårdnad, boende eller umgänge kan den andra föräldern ansöka om verkställighet av beslutet hos tingsrätten. Om det finns skäl kan ett beslut om verkställighet förenas med…
,

Några råd om äktenskapsförord och vad man bör fundera över inför en skilsmässa

Förutom alla känslomässiga besvär som uppkommer i samband med en skilsmässa så finns även en hel del praktiska, ekonomiska och juridiska saker och frågor att beakta och ta uti med. Har man underåriga barn finns det än mer att tänka…
, ,

Kan krav på skadestånd ärvas? Och hur beräknas i så fall ersättningen?

Vad händer om den som råkat ut för ett skadefall avlider innan han/hon fått någon ersättning från sitt försäkringsbolag. Denna fråga regleras i Skadeståndslagen 6 kap. 3§ som rör frågan om bortfall av rätten till ideellt skadestånd…

ADOPTION – HUR GÖR MAN?

Fråga: Jag och min fru har pratat i flera år om att jag ska adoptera hennes dotter som är 9 år nu i mars och vi har varit ett par sedan hon var 6 månader ungefär. Hur gör vi (jag)? Hennes biologiska pappa är ej med i bilden! Han har…
,

Bodelning

När man inte längre kan leva ihop då ska man dela upp de saker som finns i boet. Detta är inte helt lätt och dessutom är det olika regler för gifta respektive sambor. Gifta Som gifta delar man som huvudregel lika på allt som finns…

Vad krävs för att jag ska kunna få ensam vårdnad för mitt barn?

Huvudregeln är att vårdnaden om ett barn är gemensam. Endast i undantagsfall kan en förälder ges ensam vårdnad om ett barn. I princip krävs då att den andra föräldern bedöms olämplig som vårdnadshavare. Undantag kan också göras…